Kinderen

Kinderen (gezag, omgang/zorg, hoofdverblijfplaats, kinderalimentatie/verdeling van de kosten van de kinderen)

Een mediationtraject over de kinderen kan onderdeel uitmaken van een traject dat gaat over de beëindiging van de relatie maar het kan ook een traject zijn dat men start nadat de relatie al een tijdje beëindigd is.

Bij de beëindiging van de relatie zijn ouders wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Indien er sprake is van een huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap zal dit ouderschapsplan getoetst worden door de rechtbank voordat de echtscheiding dan wel ontbinding van het partnerschap wordt uitgesproken. Indien er geen sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap speelt de rechtbank in beginsel geen rol bij de beëindiging. Pas indien later verzocht wordt om een beslissing van de rechtbank over de kinderen zal de rechtbank toetsen of er wel een ouderschapsplan is opgesteld.

Onderwerpen die in een ouderschapsplan geregeld kunnen worden zijn o.a.;

–          De omgangs- of zorgregeling

–          Het gezag

–          De hoofdverblijfplaats

–          De kinderalimentatie

–          De informatieverschaffing

Terugbelverzoek

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Vul jouw naam en telefoonnummer in, en ik bel je binnen 1 werkdag terug!