Huur

Huur

Zowel tussen de verhuurder en de huurder als tussen huurders onderling kunnen conflicten ontstaan. Hierbij valt te denken aan conflicten over de hoogte en/of betaling van de huur, achterstallig onderhoud, overlast en opzegging. Van zowel de verhuurder als de huurder wordt verwacht dat hij/zij zich gedraagt zoals een goed (ver)huurder betaamt. Dit uitgangspunt is dermate subjectief dat veel ruimte wordt geboden voor persoonlijke interpretaties, welke onder invloed van persoonsgebonden normen en waarden onderling enorm kunnen verschillen en ook botsen. Door hier op een constructieve wijze over te praten kan er wederzijds begrip ontstaan waardoor men weer in staat is om aan oplossingen te werken. Als mediator help ik om de communicatie constructief te laten verlopen. Indien gewenst kan ik behulpzaam zijn bij het vastleggen van deze afspraken in een vaststellingsovereenkomst.

Terugbelverzoek

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Vul jouw naam en telefoonnummer in, en ik bel je binnen 1 werkdag terug!