Echtscheiding

Mediation bij echtscheiding

Bij een echtscheiding komt vaak veel kijken. Naast alle emotionele aspecten kunnen zaken als wie gaat waar wonen, de (in)boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie, de omgangsregeling (of zorgregeling) tot de onderwerpen behoren die geregeld moeten worden.

Wat gebeurt er tijdens een mediationtraject bij een echtscheiding?

Omdat elke echtscheiding anders is en ik het belangrijk vind om deelnemers de ruimte te geven om zelf het tempo en de volgorde van de te bespreken onderwerpen te bepalen is het niet goed mogelijk om een gedetailleerd stappenplan met tijdschema te maken. Om toch overzichtelijk te maken wat er zoal tijdens een mediationtraject gebeurt heb ik een globaal stappenplan gemaakt.

Stappenplan

Stap 1 Vul het contactformulier in of bel mij (0652001165)

Over het algemeen is het eerste contact telefonisch. Ik zal vragen om kort te beschrijven wat op dit moment de situatie is. Aan de hand van deze situatieschets kunnen we bespreken wat een goede vervolgstap zal zijn. Indien jullie al samen hebben besloten dat jullie voor een mediationtraject kiezen, kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Het komt ook voor dat degene die contact met mij opneemt de echtscheiding graag wil regelen met behulp van een mediator maar dat hier nog geen overeenstemming over is met de ander. Met toestemming van degene die contact met mij opneemt, is het mogelijk dat ik contact leg met de ander om de mogelijkheden van mediation te bespreken.

Stap 2 Intakegesprek

Indien jullie beiden hebben gekozen voor mediation kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Dit intakegesprek kan gelijk met jullie samen zijn of eerst met ieder apart. Tijdens het eerste telefonische contact zal ik de voor- en nadelen van beide opties met jullie bespreken. Het intakegesprek is erop gericht om te inventariseren wat er allemaal speelt en wat er geregeld moet worden.

Stap 3 Vervolggesprekken

In de vervolggesprekken zullen de onderwerpen besproken worden waarvan de afspraken uiteindelijk in het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant worden vastgelegd. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als wie gaat waar wonen, de (in)boedelverdeling, partner- en kinderalimentatie en de omgangsregeling (of zorgregeling).

Stap 4 Vastleggen van de afspraken

De afspraken die tijdens de vervolggesprekken zijn gemaakt kan ik voor jullie vastleggen in een ouderschapsplan en convenant.

Stap 5 Juridische afwikkeling echtscheiding

In Nederland kunnen alleen advocaten een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Nadat het ouderschapsplan en het convenant zijn opgesteld en door jullie zijn goedgekeurd kunnen we een afspraak maken met een advocaat. We nemen dan nog een laatste keer het ouderschapsplan en het convenant door en vervolgens kunnen jullie de stukken ondertekenen. De advocaat zal er vervolgens voor zorgen dat het ouderschapsplan en het convenant samen met het verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank dient vervolgens de echtscheiding uit te spreken. Dit gebeurt in een schriftelijk stuk dat naar de advocaat gestuurd wordt. De advocaat zal er vervolgens voor zorgen dat de echtscheiding wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De echtscheiding is dan definitief.

Stap 6 Overige zaken die geregeld moeten worden

De afspraken die zijn vastgelegd in het ouderschapsplan en het convenant moeten tot uitvoer gebracht worden. Je kunt hierbij denken aan de volgende zaken. Indien er sprake is van een eigen woning die aan een van jullie wordt toebedeeld dient de woning nog te worden overgedragen via de notaris. De pensioenuitvoerders dienen op de hoogte gebracht te worden van de afspraken die jullie gemaakt hebben met betrekking tot de pensioenen.

Terugbelverzoek

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Vul jouw naam en telefoonnummer in, en ik bel je binnen 1 werkdag terug!