Arbeid

Arbeid

Arbeidsconflicten kunnen onder meer spelen tussen werknemer en werkgever, collega’s en eigenaren onderling. Een arbeidsconflict kan al zo ver geëscaleerd zijn dat de ander zich ziek heeft gemeld. Maar ook als er nog geen sprake is van een (openlijk) conflict, maar er wel oplopende spanningen zijn, kan mediation uitkomst bieden. Mediation kan helpen bij het normaliseren van verstoorde verhoudingen. Door alles goed uit te praten onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, ontstaat er weer wederzijds begrip. Dat is nodig om verder te kunnen met elkaar. Op die manier kan er gezamenlijk gesproken worden over wat er nodig is om de arbeidsrelatie op een constructieve wijze voort te zetten. Het is ook mogelijk dat men er tijdens het mediationtraject achter komt dat voortzetting van de arbeidsrelatie niet meer tot de mogelijkheden behoort. Het is dan van belang om afspraken te maken over de beëindiging van de arbeidsrelatie. Indien gewenst kan ik behulpzaam zijn bij het vastleggen van deze afspraken in een vaststellingsovereenkomst.

Terugbelverzoek

Wil je weten wat ik voor jou kan betekenen? Vul jouw naam en telefoonnummer in, en ik bel je binnen 1 werkdag terug!